در حال به روزرسانی هستیم 

 

اآدرس دسترسی به پرتال جامع مدرسه سما صفاشهر (سایت مدرسه):

http://safashahr.samaschools.ir/HomeCity.aspx

 

 

 

 

Sama

سمت  نام و نام خانوادگی
مسئول دکتر عباس قلتاش
دفتردار آزاده فرهمند
معلم ناظر رقیه کریمی
مربی پیش دبستانی نیلوفر فروزان رنجبر
مربی پیش دبستانی شقایق سمیه ابدام
مربی پیش دبستانی لاله سمیه بهمنی
مربی پیش دبستانی یاس مینا غریب نواز
معلم اول ابتدایی (شکوفه ها) فرزانه کریمی
معلم دوم ابتدایی (پونه ها) صدیقه کارگر