23 آبان 1397 ساعت 11:05

کاردانی پیوسته (بدون آزمون) برای فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای ، کارودانش، پیش دانشگاهی و سوم نظری

حسابداری

الکترونیک برق صنعتی

الکترونیک تاسیسات الکتریکی

ساختمان کارهای عمومی ساختمان

نقشه کشی معماری معماری

معدن استخراج معدن

تاسیسات تهویه مطبوع

تاسیسات - تبرید

نرم افزار کامپیوتر

الکتروتکنیک - الکترونیک عمومی

کاردانی ناپیوسته( بدون آزمون) برای فارغ التحصیلان پیش دانشگاهی و دیپلم نظام قدیم و سطح یک حوزه

کاردانی آموزش زبان انگلیسی

کاردانی حسابداری

کاردانی فنی برق و تاسیسات

کاردانی فنی برق

کاردانی مخابرات هواپیما

الکترونیک هواپیمایی

کاردانی شهرسازی

کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی

کاردانی نرم افزار کامپیوتر

کاردانی فنی علائم الکتریکی

کاردانی نقشه برداری

کاردانی علوم ورزشی

کاردانی فنی عمران

کاردانی فنی ساختمان های بتنی

تکنولوژی محیط زیست

کارشناسی پیوسته (بدون آزمون) ویژه فارغ التحصیلان پیش دانشگاهی و دیپلم نظام قدیم و سطح یک حوزه

حقوق

علوم قضایی

حسابداری

مهندسی اپتیک و لیزر

مهندسی برق

مهندسی کامپیوتر

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی شهرسازی

کارشناسی ناپیوسته (بدون آزمون) ویژه فارغ التحصیلان کاردانی و کارشناسی (بدون در نظر گرفتن رشته قبلی)

حسابداری

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

مهندسی شبکه‌های انتقال و توزیع

مهندسی تکنولوژی کنترل (ابزار دقیق)

مهندسی تکنولوژی مخابرات (انتقال)

مهندسی برق قدرت

مهندسی تکنولوژی ارتباطات (ICT)

مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

مهندسی معماری

آموزش زبان انگلیسی

Template Design:MaziarKarimi