10 آبان 1399 ساعت 19:50

آموزش نحوه ی کار با سامانه آموزشیار (ویژه اساتید)
لینک زیر را دانلود کنید: (دانلود با سرعت پایین را جهت دانلود انتخاب کنید)

Click on a link

تقویم آموزشی

بنر تقویم آموزشی
Template Design:MaziarKarimi